ОСИГУРУВАЊЕ - ЗДРАВЈЕ

Осигурување од незгода

– Никој со сигурност не може да ја предвиди иднината. Но ние можеме да ја заштитиме (обезбедиме).

Патничко Осигурување

– Патувајте безбедно и самоуверено!

– Направете незаборавни спомени избирајќи го патничко осигурување за Вашата следна авантура. најдоброто 

ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА

 Незгода како последица на несреќен случај, можат да се случат на секој еден од нас. Без разлика дали станува збор за деца, ученици, студенти, работници сите тие подлежат на ризици кои можат да предизвикаат делумни или трајни последици, зголемени трошоци за лекување, дури и смрт. Затоа ние во ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА нудиме осигурително покритие од овие ризици без разлика дали се работи за индивидуално осигурени лица или пак колективно во група.

ПАТНИЧКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Патувањето започнува со ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ. Секое патување создава убави спомени, но за жал некогаш истите можат да бидат непријатни. Затоа , осигурајте се од непредвидливи и неочекувани настани кои можат да се случат на секој чекор. Извадете патничко здравствено осигурување за патување во странство во ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА и дозволете ни да се погрижиме истото патување да биде безгрижно.